terug

Coaching ondernemingsraad met betrekking tot arbeidsomstandigheden

Coaching is training één op éen. Coaching wordt speciaal op maat ontwikkelt voor het bedrijf waar je werkzaam bent en afgestemd op actuele behoeften. Doelen worden bepaald en uitgevoerd “on the job”. Evaluatie is een vast onderdeel van de coaching zodat de veranderingen direct duidelijk worden op de werkvloer.

Doel coaching

Leden van de ondernemingsraad trainen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Uitgangspunten zijn de cao of personeelsregeling en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Wat is de positie, alsmede de onderhandelingspositie van de ondernemingsraad met betrekking tot arbeidsomstandigheden?

Doelgroep

Leden van ondernemingsraad

Competenties

 • Besluitvaardigheid
 • Confronteren
 • Interactief leervermogen
 • Onderhandelen
 • Overwicht
 • Zelfsturing

Inhoud

 • De cao en arbeidsomstandigheden
 • De WOR en arbeidsomstandigheden
 • Inhoud arbeidsomstandighedenwet
 • Praktische toepasbaarheid Arbeidsomstandighedenbesluit
 • Wat is de bevoegdheid van de OR inzake arbeidsomstandigheden?
 • Wat is de bevoegdheid van het management inzake arbeidsomstandigheden?
 • Rol OR en met name commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM)
 • Samen werken aan betere arbeidsomstandigheden
 • Plan van aanpak
 • Inventariseren risico’s
 • Plannen
 • Plannen uitvoeren
 • Evalueren
 • Onderhandelen
 • Beïnvloedingsmomenten

Algemeen:

Het is een praktische training waarbij de juridische mogelijkheden praktisch uitgezet worden. Het is belangrijk de training te kunnen toetsen aan de praktijk en terug te koppelen tijdens de training teneinde een optimaal resultaat te verkrijgen

Aansluitend aan de laatste training vindt een overleg plaats tussen leden OR en management zodat de communicatie optimaal kan verlopen

Coach

Mr. Emmie Volleman-Biesbroeck

Locatie en faciliteiten

Tijdbesteding: 3 dagdelen
Data: in overleg
Locatie: incompany of extern
Inclusief trainingsmateriaal en certificaat

Graag vooraf ontvangen

 • Laatste agenda OR
 • Laatste notulen OR
 • OR reglement
 • Relevante, actuele stukken met betrekking tot arbeidsomstandigheden, status tot nu toe
 • Rie analyse

Vraag vrijblijvend een offerte aan